PĚSTOUNSKÁ PÉČE

Přemýšlíte o tom, že byste se stali pěstouny?

Pokud uvažujete o tom, že byste se stali pěstouny, připravte se na poměrně dlouhý proces (může trvat rok i déle). Proces schvalování pěstounské péče v současnosti v každém kraji probíhá trochu jinak, určitě vás ale čeká:

  • Zajít na sociální odbor, oddělení                                                 náhradní rodinné péče, kde sdělíte svůj záměr, získáte další informace a převezmete si formuláře k vyplnění. Po vyplnění formulář směřuje ke krajskému úřadu.
  • Návštěva sociálního pracovníka za účelem vypracování posudku o vaší situaci.
  • Posouzení psychického stavu všech členů vaší rodiny, tedy i dětí, psychologem.
  • Příprava na pěstounskou péči v celkové době 48 h pro pěstouny na dlouhodobou péči, 72 h pro pěstouny na přechodnou dobu (často ve formě víkendových školení).
  • Závěrečné posouzení psychologem, kde se zpravidla dohodnete, jakým dětem jste schopni poskytnout péči (věk, hendikep.....), zda jste prošli procesem s doporučením (případně zda vám doporučili odklad nebo vás neschválili).

Právní rámec pěstounské péče

Pěstounská péče je forma náhradní rodinné péče upravená zákonem o sociálně právní ochraně dětí, kdy jednotlivec, manželé či partneři přijmou do své péče a výchovy dítě, které nemůže z různých důvodů vyrůstat se svými rodiči. Na rozdíl od osvojení pěstouni nejsou zákonnými zástupci dítěte a tak se nemění jeho rodný list, pěstouni nemají rodičovská práva ani vyživovací povinnost. Po ukončení pěstounské péče (například pokud dítě dosáhne zletilosti anebo ukončí přípravu na povolání) jsou si po právní stránce dítě i bývalý pěstoun zcela cizími lidmi (nemají k sobě vyživovací povinnost, nedědí apod.) Dále jsou pěstouni povinni, pokud to jen trochu jde, udržovat kontakt s původní rodinou dítěte - s jeho rodiči nebo prarodiči či se sourozenci. Pokud to z nejrůznějších důvodů není možné, třeba proto, že rodičům je kontakt s dítětem zakázán soudem, pak by pěstouni měli dítě seznámit s jeho životním příběhem. Dítě díky pěstounské péči získává novou rodinu, i když pouze dočasně. Má možnost zažít péči a lásku a odnést si tak do života funkční model rodiny.

Pěstounská péče dlouhodobá

Dítě bývá pěstounům svěřeno na neurčitou dobu, často až do jeho zletilosti, protože v dohledné době nemusí být možný návrat dítěte do původní rodiny. Odměna pěstouna činí 12000 Kč/měsíčně (hrubého) u jednoho dítěte svěřeného do péče nebo 18000 Kč/měsíčně u dvou dětí svěřených do péče, případně 30 000 Kč/měsíčně u tří dětí, 36 000 Kč/měsíčně u čtyř dětí, 42 000 Kč/měsíčně u pěti dětí a 48 000 Kč/měsíčně u šesti dětí. Pěstouni také dostávají měsíční příspěvek na úhradu potřeb dítěte, který se pohybuje v závislosti na věku dítěte od 4950 do 7260 Kč. U dětí s vážným zdravotním postižením se částky adekvátně zvyšují.

Pěstounská péče na přechodnou dobu

Dítě se do této péče svěřuje na dobu dočasnou, maximálně na jeden rok. Jedná se o přechodné období, během kterého si biologičtí rodiče mají upravit své podmínky tak, aby se k nim dítě mohlo vrátit zpět, a v případě, kdy se to nepodaří či to není možné, je dítěti vyhledána dlouhodobá péče (osvojení, pěstounská péče). Jeden z pěstounů na přechodnou dobu je stabilně doma a je stále připraven přijmout dítě, které potřebuje dočasnou péči. Jedná se o tzv. osoby v evidenci, jejichž odměna je 20000 Kč hrubého nezávisle na tom, zda je dítě v rodině aktuálně umístěno či nikoli. S přijetím dítěte rodina dostává také měsíční příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Tento druh péče je náročný na schopnost pěstouna intenzivně spolupracovat jak s původní rodinou dítěte, tak i s vybranou náhradní rodinou a v neposlední řadě i s úřady.

 

Kontakt

CENTRUM LABYRINT z.s.