CENÍK SLUŽEB

Ceny za služby jsou smluvní a mohou se lišit v závislosti na konkrétních okolnostech a náročnosti daného případu. V případě dojezdu do domácnosti klientů či na Vaše pracoviště si účtujeme dopravné. Konečnou cenu s Vámi vždy dohodneme předem. Vstupní konzultace (telefonická, e-mailem) je zdarma. V odůvodněných případech (prokázání hmotné nouze, studenti, maminky na RD, senioři, opakovaná setkání) je možná sleva.

Tyto služby jsou pro osoby pečující, které mají s naší organizací uzavřenu dohodu o VPP, zdarma.

- individuální supervize

Většinou účtujeme v této sazbě: odměna ve výši od 550 Kč za každou započatou hodinu.

- skupinová supervize

Většinou účtujeme v této sazbě: odměna ve výši od 800 Kč za každou započatou hodinu.

- mediace

Většinou účtujeme v této sazbě: odměna ve výši od 500 Kč za každou započatou hodinu. Bývá pravidlem, že odměnu mediátora hradí účastníci mediace rovným dílem, tedy 250 Kč za každou započatou hodinu každý. Obě strany tak mají vyvážený zájem na efektivním průběhu mediačního jednání a vyřešení své situace v rozumném čase.

- asistovaný kontakt rodiče s dítětem (včetně přípravy na něj)

Většinou účtujeme v této sazbě: odměna ve výši od 400 Kč za každou započatou hodinu (pro každého rodiče 200)

- asistované předání dítěte mezi rodiči

Většinou účtujeme v této sazbě: odměna ve výši od 300 Kč - předání tam a zpět ve všední den (pro každého rodiče 150)

Většinou účtujeme v této sazbě: odměna ve výši od 400 Kč - předání tam a zpět o víkendu či svátcích (pro každého rodiče 200)

- rodinná terapie

Většinou účtujeme v této sazbě: odměna ve výši od 550 Kč za každou započatou hodinu.

 

 

 

Kontakt

CENTRUM LABYRINT z.s.